WB01343_.gif (599 bytes)

Les ciutats il·lustrades

24 d’octubre de 1994 al 8 de gener de 1995

Comissàries
Marta Sierra i Pia Jardí

Les ciutats il·lustrades mostra la visió personal de vuit il·lustradors sobre la ciutat on viuen i treballen.

Jacques de Loustal (París)

Mariscal (Barcelona)

Lorenzo Mattotti (Milà)

Ever Meulen (Brussel·les)

Peret (Barcelona)

Kiki Picasso (París)

Joost Swarte (Amsterdam)

George Hardie (Londres)

Les ciutats il·lustrades és una recopilació de treballs originals d’aquests autors, en diferents períodes i estils, sobre el món urbà: l’estructura urbana i arquitectònica, els canvis tecnològics, la mobilitat, l’atmosfera, etc. La noció de ciutat queda reflectida com a símbol i suport dels testimonis de la nostra civilització, i representa la identitat individual i col·lectiva de la societat actual. Tots il·lustren perspectives d’un món referencial propi, fent ús de propostes i suports plàstics molt diversos (pintura, mitjans audiovisuals, disseny).

Des de les imatges de Kiki Picasso per a un partit polític francès fins a les edicions de segells de Joost Swarte per als serveis de correus holandesos, passant pel calendari japonès il·lustrat amb ciutats europees vistes per Ever Meulen o la imatge de Barcelona dibuixada per Mariscal per a uns grans magatzems nord-americans; també el cartell de George Hardie per a una campanya de plantació d’arbres en un parc londinenc, o la visió constructivista de Peret del plànol de Barcelona; la mirada més lírica en les planes de Jacques de Loustal o les imatges de soledat de l’individu de la mà de Lorenzo Mattotti.

En tots aquests treballs, la ciutat -sigui real, utòpica o recuperada de la memòria- s’analitza més des de l’àmbit social i cultural -obert a l’intercanvi i la multiplicitat- que des de la vessant geogràfica i/o política.


Trompette d'or, 1993,  56 x 76 cm (encre de Chine et aquarelle sur papier / Chinese ink and water colour on paper.

 


dehors, 1994, 90 x 130( l'huile sur toile/Oil on canvas)

Oeuvre réalisée à l'occasion de l'exposition "les villes illustrées / A piece painted for the exhibtion