WB01343_.gif (599 bytes)

Daglicht

De Franse illustrator Loustal maakt heldere, kleurige tekeningen in een cartoon-achtige stijl, voor allerlei muziek- en stripbladen. Honderd illustraties zijn in kleur afgedrukt in dit mooi verzorgde kijkboek. De meeste tekeningen worden begeleid door een enkel zinnetje, dat de sfeer van de scène wil vatten: 'Moeiteloos, bijna gedachteloos, laat Eddie de middag verglijden' bij een tekening van een luierende man in een portiek ergens in een badplaats. Loustals werk nodigt uit tot fantaseren, het heeft een ingehouden spanning, omdat de handeling vaak ontbreekt en de personages en decors heel suggestief zijn. Een lijst achterin het boek vermeldt de herkomst van deze mooie illustraties. Een boek voor de liefhebbers.

D. v.d. Boogerd.