contact 

LOUSTAL INTERNATIONAL ART SITE :
VIRTUAL MUSEUM 1999 - 2023

contact Jan de Waal - loustal.nl

Nederland / Netherland / Pays Bas

 

Construire un musée.
L'intention du musée de Loustal est que vous pouvez introduire votre propre Loustal
On sera très content avec tout qu'on reçoit mais tout à condition que l'original sera de Jacques de Loustal ou que l'article s'agît de Jacques de Loustal.

Le musée existe que pour Jacques de Loustal.
Tant pis le Internet site n'a pas de relations avec Jaques de Loustal. Tout passera sur titre personnel.

Envoyez un photo en couleur, ou un photocopie d'un article de JPG/ GIF fichier ou un photocopie d'un article. Accrochez votre propre Loustal dans le musée.
Si l'illustration est déjà dans la possession du musée votre nom et des détails spécifiques et également l'information sur le fond seront ajoutés à l'oeuvre d'art.

Votre courrier peut aussi traiter un thème, par exemple:
-Une série de photos sur le vernissage.
-Si vous savez plus d' information sur le fond d' un oeuvre d'art, par exemple qui sont les deux silhouettes de Jazz sur Take Five.
On peut également envoyer des articles d' un magazine ou d'un journal. Nous garderons et publierons tout. Dans ce cas l'indication de références est nécessaire.
Le musée ne travaille pas commercialement, pas de publicité, et on ne vend pas de livres ou d' illustrations. Nous voulons mettre en contact les admirateurs de Loustal.

Le musée a l'intention de vous mettre en contact avec d' expositions, nouvelles éditions et des développements.


Remplissez vos adresses email. Les adresses seront enregistrer confidentiellement et les adresses ne sont pas envoyées aux autres.

Werk mee...
In 1998 begonnen met een website leren bouwen, Loustal leek mij een mooi onderwerp. Ik had een paar zeefdrukken van hem en volgens mij was er nog weinig over hem op het prille internet. Een internet zonder Google en zoekmachines die Loustal's Frankrijk nog maar slecht in beeld brachten. In februari 1999 online gegaan, als een subdomein. www.oboss.nl/loustal [zie beelden op wayback] en op 18 september 2000 het domein www.loustal.nl [beeld 2001] geregistreerd. (Overigens ook de loustal.com in 1999 geregistreerd maar deze weer aan Loustal overgedragen)

Zoals je merkt ben ik bezig de website te vernieuwen met een nieuw programma "mobirise.com" . Het oude MS-Frontpage was niet geschikt voor mobiel en tablet gebruik. Ik wilde ook geen CMS systeem zoals Joomla of Wordpress, veel te gevoelig voor hacks en afhankelijk van updates. Ondanks dat Joomla een mooi pakket is, ik heb er jaren mee gewerkt. Voordeel van Mobirise dat ik mijn oude pagina-url-opbouw kan blijven gebruiken,

Deze website gaat over Jacques de Loustal. De internetsite heeft een losse relatie met Jacques de Loustal. Alles gebeurt op persoonlijke titel. De kunstenaar Loustal legt altijd weer andere accent dan zijn liefhebbers.

Stuur een kleurenfoto of een JPG bestand of kopie van een artikel.

Uw inzending kan ook een fotoserie over een Loustal - tentoonstelling zijn of meer achtergrond informatie over een kunstwerk of stripverhaal of uw heeft kranten - en tijdschriftartikelen die over loustal gaan.We verzamelen en publiceren alles, graag met bronvermelding.

Het museum is niet commercieel, geen reclame, geen verkoop van boeken of illustraties. Wel willen we Loustal - fans met elkaar in contact brengen, mits zij daar zelf de voorkeur aangeven. Het museum wilt u wel op de hoogte houden van exposities, nieuwe uitgaven en ontwikkelingen.

To build a museum.
The intention of the museum of Loustal is that you can introduce your own Loustal
One will be very content with everything that one receives but all provided that the original is of Jacques de Loustal or that the article actes of Jacques de Loustal.

The museum is about Jacques de Loustal. The Internet site does not have relations with Jacques de Loustal. All will pass on personal title.

Send a color photograph , or a photocopy of an article of JPG / GIF file or a photo-copy of an article. Hang your own Loustal in the museum.
If the illustration is already in the possession of the museum your specific name and details and also background information will be added to the work of art.

Your mail can also treat a topic, for example:
- a series of photographs on varnishing.
- more information about a work of art.
One can also send articles of a magazine or a newspaper. We will keep and publish everything. In this case the indication of references is necessary.
The museum does not work commercially, not of publicity, and one does not sell books or illustrations. We want to put in contact online book sellers of Loustal.

The museum intends to put you in contact with exposures, new editions and developpements.
Fill your e-mail address. The address will be recorded confidentially and the address will not sent to the others.

Bau mit an dem Museum
Das Ziel des Loustal Museums ist, dass Du Deinen eigenen Loustal virtuell einbringen kannst. Alles ist willkommen vorausgesetzt das Original ist von
Jacques de Loustal oder es handelt sich um Jacques de Loustal.
Das Museum handelt von Jacques de Loustal.
Diese Internetseite hat leider keine Beziehung mit Jacques de Loustal. Alles geschieht in eigenem Namen.

Schicke ein Farbbild oder eine JPG/GIF Datei oder eine Kopie von einem Bericht. Hänge Deinen eigenen Loustal in das Museum.
Wenn eine Illustration schon im Museum vorkommt dann wird Dein Name und mögliche Einzelheiten oder weitere Hintergrunde dem Kunstwerk hinzugefügt. Auch kannst Du Zeitungs- und Zeitschriftenberichte
senden. Wir sammeln und veröffentlichen alles.
Quellenangabe ist aber notwendig.
Das Museum ist nicht kommerziell, keine Reklame, keine Verkauf von Bücher oder Illustrationen. Wohl wollen wir Loustal-Fans miteinander in Kontakt bringen, vorausgesetzt sie möchten das.
Das Museum möchte Dich auf dem Laufenden halten: über Ausstellungen, neue Ausgaben und Entwicklungen.